Obnovitelné zdroje

Za obnovitelnou energii považujeme energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie jako jsou například fosilní paliva. Obnovitelná energie se používá k výrobě elektrické nebo tepelné energie pro průmysl, dopravu a domácnosti a skrze svoji udržitelnost jsou tyto zdroje nutné k energetické bezpečnosti a k udržitelnému rozvoji.

Mezi elektrárny využívající obnovitelné zdroje řadíme elektrárny vodní, sluneční, větrné a elektrárny na biomasu. Mezi další obnovitelné zdroje patří elektrárny využívající geotermální energii, energii přílivu a další přírodní zdroje energie.