Tepelné elektrárny

Jednotlivými druhy tepelných elektráren se zabývají další články v této sekci. 

Mezi tepelné elektrárny řadíme zejména elektrárny, které spalováním paliva (uhlí, zemní plyn,...) ohřívají vodu a vzniklou párou pohánějí turbínu, která na jedné hřídeli s generátorem vytáří střídavý elektrický proud. Tyto elektrárny mají v ČR nejvyšší zastoupení (viz energetický mix) a řadíme mezi ně zejména elektrárny uhelné, jaderné a paroplynové