Úsporné chování

Energie ve formě elektřiny je denně lidstvem spotřebovávána ve velkém množství. S narůstajícím počtem spotřebičů a elektronických zařízení, která člověk v běžném životě používá, se stává více závislým na zdrojích elektřiny. To neznamená jen, že více zaplatí, ale především naše planeta je procesem získávání energie více zatížena. Existují však způsoby, kterými lze činnosti v našich životech zautomatizovat tak, že nejen ušetříme peníze, ale také ulevíme prostředí, ve kterém žijeme.

Aby bylo možné snížit spotřebu energie, je dobré vědět, co v našich domácnostech elektrickou energii nejvíce čerpá. Zde je graf, který ukazuje, jakým způsobem je v průměrné domácnosti spotřebováno nejvíce elektrické energie.

Obr.1. Struktura spotřeby [1]

Nejvíce elektrické energie se v domácnosti spotřebuje na topení, chlazení a ohřev teplé vody. Z činností, které provozujeme, potřebujeme nejvíce elektřiny v kuchyni. Vyplatí se například dbát na to, abychom vždy uvařili jen tolik vody, kolik potřebujeme. Uvaření 1 litru vody stojí přibližně 0,50 Kč. Nejvíce energie čerpají velké spotřebiče jako lednice, pračka nebo myčka na nádobí. V mnoha případech je výhodné například vyměnit starou funkční lednici za novou úspornější, protože pokrok v úsporách energie spotřebičů se stále zdokonaluje. Měli bychom si také dobře promyslet, jak objemnou lednici doopravdy potřebujeme. Každých 10 litrů navíc, zvyšuje roční spotřebu o 15-20 kWh. Při koupi nových spotřebičů je třeba hledat informaci o úspornosti na energetických štítcích.

Obr. 2. Energetický štítek spotřebiče [1]

Vařením průměrně spotřebujeme 27% elektřiny v domácnosti. Spotřebu můžeme snížit až o 30% tím, že u vaření používáme pokličky. Pokud mají pánve a hrnce rovné dno, lze spotřebu snížit až o 40%. Nejúspornější je vařit na indukčních varných deskách. Nejvíce energie spotřebují litinové sporáky. Mytí nádobí pokrývá 9% spotřeby energie v domácnosti. I zde je výhodné mít úspornou myčku. Ta dokáže ušetřit 40-60% energie v porovnání s ručním mytím nádobí pod tekoucí vodu.

Při praní prádla je dobré brát v úvahu nejen spotřebu energie, ale také spotřebu vody, kterou pračka čerpá. Nová úsporná pračka potřebuje k praní až o 50 litrů méně než 10 let staré zařízení.

Není překvapením, že elektrická energie se dá ušetřit také na osvětlení. Náklady na osvětlení tvoří přibližně 10% z celkové spotřeby elektrické energie. Obecně lze tvrdit, že úsporné žárovky jsou vždy výhodnější, zvláště pak na těch místech, kde světlo svítí dlouhou dobu bez přerušení. Časté zapínání a vypínání snižuje životnost žárovky. Úsporná žárovka dokáže ušetřit až 80% elektrické energie. Světla přitom vydá více. Výrobci uvádějí že 13 wattová úsporná žárovka dokáže nahradit 60 wattovou klasickou.

V neposlední řadě tvoří značný podíl na spotřebě elektrické energie elektronická zařízení. Jsou to televize, veškeré obrazovky, počítače, tiskárny nebo WiFi routery. Když je zařízení vypnuté, ale připojeno k elektřině, je v tzv. STAND-BY stavu. To znamená, že zařízení spotřebovává minimální množství elektřiny. Nová zařízení (prodávané od roku 2012) spotřebují ve stand-by režimu 4 až 9 kWh, starší minimálně 20x více. Obecně je tedy výhodné odpojovat zařízení z elektřiny, pokud nejsou často používaná. Spotřebu stand-by jde také omezit, pokud jsou zařízení zapojena přes prodlužovačku s vypínačem. Přesné údaje o stand-by příkonu jsou vždy k dispozici na štítku spotřebiče. Chceme-li podporovat úsporné výrobky a šetrnost k přírodě, hledejme na zařízeních štítky TCO, EPEAT, Energy.

Obr. 3. Loga úsporných spotřebičů [1]

 

Reference

  1. SRDEČNÝ, Karel a kol. S energií efektivně: příručka pro energeticky úspornou domácnost. [online] Praha: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí 2015. [cit. 30.07.2018]